test

Dag allemaal,

We hebben er weer een nieuwe activiteit bij in het Buurtcentrum Oranjewijk. m.i.v. donderdag 21 september 2023 start Tai Ji Quan en Tai Ji Qigong.

Onze docente Margo Bouwman zal les hierin geven en wel in 2 groepen beginners van elk 1 uur. De 1e groep start om 14.00-15.00 uur en de 2e groep start om 15.00-16.00 uur. Houdt onze nieuws in de gaten voor overig nieuws in deze activiteit.

Voor opgave van de 1e groep Tai Ji Quan geldt een max aantal deelnemers van 12.

Voor opgave van de 2e groep Tai Ji Qigong geldt een max aantal deelnemers van 16.

Het wordt een blok van iedere keer 8 lessen en bij voldoende deelname en interesse zal dit telkens verlengd worden.

Opgave kan bij het Buurtcentrum Oranjewijk.

Helena Hoving

Bedrijfsleider Buurtcentrum Oranjewijk

050-3127738 of email: buurtcentrumoranjewijk@outlook.com

Stadjerspas kan ook gebruikt worden bij deze activiteit.

Wordt vervolgt, let wel als het aantal bereikt is zal er een wachtlijst ingezet gaan worden.

Namens Margo Bouwman en Helena Hoving

Buurtcentrum Oranjewijk