Cursus Bridge vervolg april Docent Karel Mulder

De cursus vervolg in april, meer aanmeldingen welkom
meld je aan bij joke@menssink.nl

kosten 1 euro-per-stoel principe als je aanwezig bent