Meldpunt overlast buurtbewoners Oranjewijk

Beste buurtbewoners van de Oranjewijk, en omliggende buurten o.a. Noorderplantsoen buurt en Schilderswijk.

Wij van het Buurtcentrum Oranjewijk krijgen zo nu en dan meldingen van overlast in allerlei vormen. Dus denk aan geluidsoverlast, afval, vernielingen en overlast door bv hangjongeren., rondom en nabij het Buurtcentrum Oranjewijk, of in de Oranjewijk elders.

Echter de enige manier waarop alle meldingen goed in kaart gebracht kunnen worden en er actie ondernomen kan worden door de betreffende instanties werkt alleen, om u op het hart te drukken ZELF te bellen en te mailen met meldpunt overlast, dit kan ook anoniem!

Hieronder de gegevens om meldingen te doen:

Overlast in uw omgeving?

Het is ontzettend belangrijk dat u overlast blijft melden. De gegevens geven een indruk of er een toename is of dat het om incidenten gaat. Dit kunt u doen via het meldpunt overlast en zorg van de gemeente. Dit kan 24 uur per dag via een meldformulier op de website  www.gemeente.groningen.nl/overlast-en-zorg-melden.

Ook kunt u van maandag t/m vrijdag tussen 10:00 – 17:00 uur telefonisch melden via 050 587 58 85. Is de overlast ernstig? Is ingrijpen van de politie nodig? Bel dan 0900 88 44.

Namens Beheer Buurtcentrum Oranjewijk