Kleine aanvulling huiskamer gebruik

Kleine aanvulling huiskamer gebruik

Hierbij wil ik een ieder die gebruik maakt van de huiskamer in het Buurtcentrum Oranjewijk nog wat informatie geven omtrent het gebruik hiervan.
De huiskamer is voor alle buren uit de Oranjewijk. Houdt rekening met elkaar maar wees ook bewust van elkaars aanwezigheid. Als u dus rustig wilt overleggen of een activiteit wilt doen waarbij stilte gewenst is, wees er dan bewust van dat het kan het zijn dat er één of meerdere bewoners spontaan komen buurten.
Deze buren kunt u niet wegsturen daar de huiskamer een open concept is. Dan kunt u er beter voor kiezen een andere ruimte te huren in het Buurtcentrum om er zo zeker van te zijn niet gestoord te zullen worden. Dit kan tegen de al bestaande lage huurprijzen.
Alvast bedankt voor uw medewerking in deze,

Voor meer informatie verwijs ik u naar de algemene voorwaarden die al op onze website staan.
Helena Hoving
Bedrijfsleider Buurtcentrum Oranjewijk