Ernstige verkeersstoring bereikbaarheid Groningen tot 2 september 2024