Nieuwe huishoudelijke maatregelen Corona

Hierbij volgt een extra maatregel die van belang is voor alle huurders, deelnemers en bezoekers van Buurtcentrum Oranjewijk. Er mag vanaf nu geen koffie en thee meer geschonken worden aan alle groepen die Buurtcentrum Oranjewijk bezoeken of in het kader van deelname aan een activiteit.
Wat betekend dit stapsgewijs:

1. Alle deelnemers aan activiteiten van Buurtcentrum Oranjewijk kunnen vanaf maandag 26 oktober geen koffie of thee meer afnemen. Wel mogen zij van huis uit een flesje water meenemen. Verder is het niet toegestaan eigen consumpties en etenswaren mee te nemen.
2. Voor alle huurders geldt dezelfde extra maatregel.
Deze maatregel zal van kracht zijn zolang dit landelijk en gemeentelijk opgelegd wordt.
3. Samenvatting voorlopig zijn de keuken en de bar dicht en kunnen er geen consumpties/ koffie en/of thee geschonken worden.

Wij hopen op uw begrip en medewerking in deze voor zolang deze maatregelen opgelegd worden.

Houd uzelf en uw naasten veilig!!!
Alleen samen kunnen we het aan!!!

Namens het Beheer Buurtcentrum Oranjewijk