Lockdown en Jaarwens 2021

AAN ONZE DEELNEMERS EN BEZOEKERS VAN BUURTCENTRUM ORANJEWIJK,

VANDAAG IS HET DE LAATSTE DAG VAN 2020 GEMENGDE GEVOELENS IS WAT ER OVERHEERSTE IN HET AFGELOPEN JAAR.
VELE KLEINE MAAR OOK GROTE ONDERNEMERS GINGEN FALLIET DOOR HET CORONA VIRUS, MENSEN DIE HET LEVEN HEBBEN GELATEN EN EENZAAMHEID ALOM.

OOK DE AFWACHTING OF DE BUURTHUIZEN HET ZOUDEN REDDEN, IMMERS DE ACTIVITEITEN KONDEN GEEN DOORGANG MEER HEBBEN. OP DE DAGBESTEDING NA, MOESTEN WE WEER DICHT.NEDERLAND MOEST MASSAAL WEER IN LOCKDOWN OP LAST VAN DE OVERHEID.

ONS BUURTHUIS MOEST OOK WEER DICHT EN WEL VANAF 14 DECEMBER 2020 TOT 19 JANUARI 2021. DAT WAS WEER EEN TELEURSTELLING VOOR DE BUURTHUIZEN MAAR WETENDE DAT HET OOK OM VEILIGHEID GING, DEDEN WIJ WEDEROM WAT ONS VANUIT DE OVERHEID OPGEDRAGEN WERD.

OOK DIT KEER GOLDT DAT NIET VOOR DE DAGBESTEDING, IMMERS ZIJN ZIJ JUIST ÉÉN VAN DE VELE KWETSBARE DOELGROEPEN DIE DEZE DAGBESTEDING NOG HARDER NODIG HEBBEN.
HET ALLERBELANGRIJKSTE IS DAT WIJ ALLEN GEZOND BLIJVEN, EN DOOR DE LANDELIJKE MAATREGELEN TE BLIJVEN VOLGEN KUNNEN WIJ NIET ANDERS DAN DIT JAAR 2020 AFSLUITEN ZOALS WE NOG NOOIT MEEGEMAAKT HEBBEN. SOBER EN IN ZEER KLEINE KRING, MAAR…..

NA ALLE NARE MAANDEN ZIJN ER OOK MOOIE BERICHTEN TE MELDEN, NAMELIJK HET VACCIN EN DAT WIJ ALLEN HOE LANGZAAM OOK DEZE BESCHERMING MOGEN GENIETEN. DAT IS IN IEDER GEVAL AL ÉÉN GERUSTSTELING.
EN ONS BUURTHUIS IS ER NOG!!!

SAMEN ZETTEN WE WEDEROM DE SCHOUDERS ERONDER EN GAAN ERVOOR!!! ALS WE ONS ALLEN WEER GOED AAN DE REGELS HOUDEN KAN ER ALLEEN MAAR EEN BETER VOORUITZICHT KOMEN, EN DAT ALLE ACTIVITEITEN IN HET BUURTHUIS WEER DOORGANG KUNNEN HEBBEN EN HET BUURTHUIS WEER OPEN KAN VOOR ALLE DEELNEMERS EN BEZOEKERS!!!

WIJ WENSEN U EEN VEILIG, FIJN OUDEJAARSAVOND EN EEN HEEL GEZOND, GELUKKIG EN HOOPVOL NIEUWJAAR!!!!
ALS HET ONS ALLEN GEGUNT IS MOGEN WIJ EN WILLEN WIJ U VANAF 19 JANUARI 2021 WEER MET OPEN ARMEN ONTVANGEN!!! UITERAARD HOUDEN WIJ U OP DE HOOGTE VAN TUSSENTIJDSE ONTWIKKELINGEN OMTRENT DE MAATREGELEN.

PROOST ALLEN OP EEN HOOPVOL EN MOOIER 2021!!!

NAMENS BEHEER/ BESTUUR EN VRIJWILLIGERS BUURTCENTRUM ORANJEWIJK