Op verzoek  start onze nieuwe workshop “INDONESISCH KOKEN’ onder begeleiding van de ervaren docente Tri Sindu Anawati

De bedoeling is  één maal per week , het max aantal personen per les is 6 bij meer zal er in overleg met de docente gewerkt worden met een wachtlijst.

De eigen bijdrage is € 10.00 per keer en met de docente wordt het vervolgmenu besproken.

Het wordt gehouden in het Buurtcentrum Oranjewijk, na het koken gezellig samen eten en naderhand weer opruimen.

De inkoop wordt gedaan door de docente zelf men hoeft dus niets mee te nemen behalve een goed humeur.

Opgave kan worden gedaan telefonisch 050-3127738 of via buurtcentrumoranjewijk@outlook.com.


Geplande datums zijn:

Woensdag 18 september/ 25 september

Woensdag 2 oktober/ 9 oktober/ 16 oktober/ 30 oktober ( 23 oktober is herfstvakantie zijn wij gesloten)

Woensdag 6 november/ 13 november/ 20 november/ 27 november

Woensdag 4 december/ 11 december/ 18 december dit is de laatste keer voor de kerstvakantie aan.

(Indien er genoeg animo is en blijft zal er in week 2 van 2020 dus woensdag 8 januari weer gestart worden. uiteraard in overleg met de docente)