Meldpunt overlast

    Voor alle bewoners van de Oranjewijk. Meldpunt overlast is er voor bewoners uit de Oranjewijk, die overlast ervaren van bv. foutparkeerders, drugs en alcohol misbruik, geweld, geluidsoverlast, vandalisme enz. Deze ervaringen kunnen het wonen in deze mooie wijk als onprettig, onveilig ervaren worden. Soms vinden mensen dat een observatie of constatering van een…

Bestuursleden gezocht!!!

Buurtcentrum Oranjewijk is op zoek naar nieuwe Bestuursleden. De volgende Bestuursfuncties zijn beschikbaar: voorzitter, penningmeester en secretaris. Enkele belangrijke kenmerken  voor aankomende  bestuursleden zijn, affiniteit met de Oranjewijk en zijn bewoners, meedenken over de toekomst van het Buurtcentrum en de activiteiten wijkgericht. Het bestuurslid is boven alles een vrijwilliger die deze functie aanneemt omdat hij/zij…

Samenwerking

Wilt u weten wat er in andere buurtcentra voor activiteiten worden aangeboden? Sinds 2015 is het buurtcentrum een samenwerking aangegaan met het Buurtcentrum Stadspark en het Poortershoes in de Oosterpoort. Samen vallen we onder het gebied centrum. Deze samenwerking  gaan we in 2016 verder verkennen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het uitwisselen van personeel of ondersteuning bij…